OVERVIEW

hc.danang.gov.vn
-

No description found

http://hc.danang.gov.vn/

INTERACTION

SOCIAL ENGAGEMENT

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of hc.danang.gov.vn

CONTENT

PAGE TITLE
-
PAGE CONTENT
UBND quận Hải Châu. Bản quyền của UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg.
KEYWORDS ON PAGE
administrative alexa bá cá company đà danang economicemphasis english haichau information informerintroduction investment japanese liê noivu organizationoverview pageinsider phá phiêphường quyền quyết sgtvt targets thà thí thô thanhkhe thốngtourism trang triển unitech vietnamese website
PAGE KEYWORDS
đăng nhập, mật mã
GOOGLE PREVIEW
-

hc.danang.gov.vn/

WEB RESULTS

SEARCH QUERY
"hc OR hc.danang.gov.vn"
TOP RESULT
Page from Domain
Đăng nhập

Bản quyền của UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg Phiên bản 1.0. Phát triển bởi Liên danh Unitech - IES

http://hc.danang.gov.vn/

GENERAL RESULT
Danang.gov.vn Site Info - Alexa the Web Information Company

Introduction to the city with an emphasis on investment and tourism. Overview ... hc.danang.gov.vn. 2.59%

http://www.alexa.com/siteinfo/www.danang.gov.vn

GENERAL RESULT
Danang City - hc.danang.gov.vn - PageInsider.com

Introduction to the city with an emphasis on investment and tourism. Overview, economic targets and administrative organization. [Vietnamese, English, Japanese]. Get ...

http://www.pageinsider.com/hc.danang.gov.vn

POSITIVE RESULT
Page from Domain
Báo cáo thực hiện thí điểm phường điện tử

với http://hc.danang.gov.vn). Thông tin dữ liệu dân cư: phục vụ đồng bộ dữ liệu giữa CSDL dân cư tại phường với hệ thống CSDL dân cư ...

http://thuanphuoc.danang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=334%3Abao-cao-thc-hin-thi-im-phng-in-t&catid=42%3Aci-cach-hanh-chinh&Itemid=53&lang=vi

GENERAL RESULT
Danang City - mail.danang.gov.vn - PageInsider.com

hc.danang.gov.vn: 0.45%: 3: 1.43%: haichau.danang.gov.vn: 0.43%: 1.5: 0.53%: qppl.danang.gov.vn: 0.43%: 4: 1.30%: iza.danang.gov.vn: 0.42%: 1.7: 1.83%: ipc.danang.gov.vn: 0.41%

http://www.pageinsider.com/mail.danang.gov.vn

GENERAL RESULT
danang.gov.vn at Website Informer. Trang chủ

mail.danang.gov.vn, hc.danang.gov.vn, noivu.danang.gov.vn, sgtvt.danang.gov.vn, thanhkhe.danang.gov.vn, tttt.danang.gov.vn, dpi.danang.gov.vn, sxd.danang.gov.vn, ...

http://website.informer.com/danang.gov.vn

NEWS RESULTS

LOCAL LISTING

SUB DOMAINS

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
56.64%danang.gov.vn46.23%4.6
4.80%mail.danang.gov.vn9.09%11
6.86%cst.danang.gov.vn6.19%5
6.70%noivu.danang.gov.vn2.26%1.9
3.29%dised.danang.gov.vn2.03%3.4
3.88%dkkd.danang.gov.vn1.79%2.6
2.02%sgtvt.danang.gov.vn1.42%3.9
2.10%lienchieu.danang.gov.vn1.26%3.4
4.16%fad.danang.gov.vn1.15%1.5
3.88%cphud.danang.gov.vn1.13%1.6
1.94%thanhkhe.danang.gov.vn0.93%2.7
1.63%tttt.danang.gov.vn0.86%3
1.63%ldtbxh.danang.gov.vn0.79%2.7
2.46%dpi.danang.gov.vn0.76%1.7
0.99%camle.danang.gov.vn0.74%4
2.18%tpic.danang.gov.vn0.66%1.7
1.94%socongthuong.danang.gov.vn0.63%1.8
0.91%tnmt.danang.gov.vn0.60%4
0.75%sxd.danang.gov.vn0.54%4
1.15%hoavang.danang.gov.vn0.45%2.1
0.75%hc.danang.gov.vn0.44%3
0.52%qppl.danang.gov.vn0.41%5
1.27%iza.danang.gov.vn0.40%1.8
0.91%cucthongke.danang.gov.vn0.35%2.1
0.67%soyte.danang.gov.vn0.33%2.8
1.35%ipc.danang.gov.vn0.31%1.3
0.63%taichinh.danang.gov.vn0.24%2.2
0.63%dost.danang.gov.vn0.23%2
0%OTHER17.77%0

TRAFFIC

Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 331,931 0.0007% 353,129
7 days: 217,290 0.00086% 219,815
1 month: 151,026 0.00103% 173,857
3 months: 187,997 0.00084% 206,209
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 485,832 0.000013% 2.1
7 days: 293,272 0.000023% 3
1 month: 143,919 0.000049% 5.2
3 months: 198,524 0.000034% 4.3

RANK BY COUNTRY

UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
75.8%Vietnam1,14952.6%
19.4%Japan30,59746.5%
4.8%Other Countries~0.9%

RANK BY CITY

UsersCityRank in City% of overall PageViews
40.5%Hanoi (Vietnam)1,18544.6%
11.4%Ho Chi Minh City (Vietnam)1,7699.3%
5.5%Da Nang (Vietnam)1306.1%
1.1%Dong (Vietnam)4,3670.5%
0.4%Biên Hòa (Vietnam)1,3070.1%
41.0%OTHER ~39.4%