chem.cmru.ac.th chem.cmru.ac.th

chem.cmru.ac.th

ภาควชาเคม มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

เว็บไซต์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885620-1 โทรสาร 053-885620

http://chem.cmru.ac.th/

TRAFFIC RANK FOR CHEM.CMRU.AC.TH

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

September

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Thursday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.6 out of 5 with 13 reviews
5 star
8
4 star
5
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of chem.cmru.ac.th

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT CHEM.CMRU.AC.TH

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of chem.cmru.ac.th Tablet Preview of chem.cmru.ac.th Mobile Preview of chem.cmru.ac.th
FAVICONS

  LOAD TIME

  2 seconds

  PAGE TITLE
  ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | chem.cmru.ac.th contacts
  <META>
  DESCRIPTION
  เว็บไซต์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885620-1 โทรสาร 053-885620
  <META>
  KEYWORDS
  11 genuine
  12 deals
  13 traffic
  14 information
  15 comments
  16 feedback
  17 whois
  18 promotional code
  19 chem OR chem.cmru.ac.th
  CONTENT
  ประกาศเล อนผลการแข งข นภาพยนตร เร องส น. โครงการบร การว ชาการท บ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย ภาคว ชาเคม. โครงการบร การว ชาการท บ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย ภาคว ชาเคม. หน งส อสาขาว ชาเคม. ปฏ บ ต การเคม 2. สถานท จำหน าย . ช อหน งส อ . สถานท จำหน าย . ช อหน งส อ . ปฏ บ ต การเคม 1. สถานท จำหน าย . ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ. หล กส ตรท เป ดสอน. ประก นค ณภาพการศ กษา. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร. กองพ ฒนาน กศ กษา. สำน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน. บ ณท ตว ทยาล ย.
  KEYWORDS ON
  PAGE
  คณะเทคโนโลย การเกษตร, หน วยงานต างๆ, ว ทยาล ยนานาชาต, บร การต างๆ, ฐานข อม ลสารเคม, cmru mail, e learning, cmru che qa, cmru radio
  INTERNAL LINKS
  LINKS TO WEBSITE
  OTHER SITES
  SERVER
  Apache/2
  POWERED BY
  PHP/5.3.27
  CONTENT-TYPE
  utf-8
  GOOGLE PREVIEW

  ภาควชาเคม มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

  https://chem.cmru.ac.th

  เว็บไซต์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885620-1 โทรสาร 053-885620

  TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

  18