csrs.ku.ac.th csrs.ku.ac.th

csrs.ku.ac.th

สถานรบสญญาณดาวเทยมจฬาภรณ CSRS

ขอเช ญชวนร วมส มมนา “แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ”. ขอเช ญชวนผ สนใจท กท านเข าร วมการส มมนา “แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ” โดยความร วมม อระหว างสถาน ร บส ญญาณดาวเท ยมจ ฬาภรณ ก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในว นอ งคารท 17 ม นาคม 2557 น (ไม เส ยค าใช จ าย) ซ งจะม การนำเสนอระบบการให บร การแบบครบวงจร บนระบบประมวลผลแบบคลาวด ผ าน web-service คร บ. แบบสำรวจความพ งพอใจของการให บร การ smms. 24 ก นยายน 2013. หล กส ตรการป...

http://csrs.ku.ac.th/

TRAFFIC RANK FOR CSRS.KU.AC.TH

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

December

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Wednesday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.3 out of 5 with 10 reviews
5 star
2
4 star
3
3 star
3
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of csrs.ku.ac.th

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT CSRS.KU.AC.TH

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of csrs.ku.ac.th Tablet Preview of csrs.ku.ac.th Mobile Preview of csrs.ku.ac.th
FAVICONS
 • csrs.ku.ac.th

  128x128

 • csrs.ku.ac.th

  64x64

 • csrs.ku.ac.th

  32x32

 • csrs.ku.ac.th

  16x16

LOAD TIME

4.4 seconds

PAGE TITLE
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ (CSRS) | csrs.ku.ac.th contacts
<META>
DESCRIPTION
ขอเช ญชวนร วมส มมนา “แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ”. ขอเช ญชวนผ สนใจท กท านเข าร วมการส มมนา “แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ” โดยความร วมม อระหว างสถาน ร บส ญญาณดาวเท ยมจ ฬาภรณ ก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในว นอ งคารท 17 ม นาคม 2557 น (ไม เส ยค าใช จ าย) ซ งจะม การนำเสนอระบบการให บร การแบบครบวงจร บนระบบประมวลผลแบบคลาวด ผ าน web-service คร บ. แบบสำรวจความพ งพอใจของการให บร การ smms. 24 ก นยายน 2013. หล กส ตรการป...
<META>
KEYWORDS
11 traffic
12 information
13 comments
14 feedback
15 whois
16 promotional code
CONTENT
ขอเช ญชวนร วมส มมนา แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ. ขอเช ญชวนผ สนใจท กท านเข าร วมการส มมนา แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ โดยความร วมม อระหว างสถาน ร บส ญญาณดาวเท ยมจ ฬาภรณ ก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในว นอ งคารท 17 ม นาคม 2557 น ไม เส ยค าใช จ าย ซ งจะม การนำเสนอระบบการให บร การแบบครบวงจร บนระบบประมวลผลแบบคลาวด ผ าน web-service คร บ. แบบสำรวจความพ งพอใจของการให บร การ smms. 24 ก นยายน 2013. หล กส ตรการป.
KEYWORDS ON
PAGE
links, downloads, services
INTERNAL LINKS
OTHER SITES
SERVER
nginx/1.4.6 (Ubuntu)
POWERED BY
PHP/5.5.9-1ubuntu4.7
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

สถานรบสญญาณดาวเทยมจฬาภรณ CSRS

https://csrs.ku.ac.th

ขอเช ญชวนร วมส มมนา “แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ”. ขอเช ญชวนผ สนใจท กท านเข าร วมการส มมนา “แนวทางการประย กต ใช งานของระบบให บร การข อม ลภาพถ ายดาวเท ยมแบบบ รณาการ” โดยความร วมม อระหว างสถาน ร บส ญญาณดาวเท ยมจ ฬาภรณ ก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในว นอ งคารท 17 ม นาคม 2557 น (ไม เส ยค าใช จ าย) ซ งจะม การนำเสนอระบบการให บร การแบบครบวงจร บนระบบประมวลผลแบบคลาวด ผ าน web-service คร บ. แบบสำรวจความพ งพอใจของการให บร การ smms. 24 ก นยายน 2013. หล กส ตรการป...

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

2