dpl2.wu.ac.th dpl2.wu.ac.th

dpl2.wu.ac.th

สวนแผนงานและยทธศาสตร สำนกงานอธการบด สวนแผนงานและยทธศาสตร สำนกงานอธการบด

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

http://dpl2.wu.ac.th/

TRAFFIC RANK FOR DPL2.WU.AC.TH

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

December

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Thursday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.4 out of 5 with 7 reviews
5 star
3
4 star
4
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of dpl2.wu.ac.th

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT DPL2.WU.AC.TH

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of dpl2.wu.ac.th Tablet Preview of dpl2.wu.ac.th Mobile Preview of dpl2.wu.ac.th
FAVICONS

  LOAD TIME

  1.3 seconds

  PAGE TITLE
  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี – ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี | dpl2.wu.ac.th contacts
  <META>
  DESCRIPTION
  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
  <META>
  KEYWORDS
  11 deals
  12 traffic
  13 information
  14 comments
  15 feedback
  16 whois
  17 promotional code
  CONTENT
  คำอธ บายต วช ว ดย ทธศาสตร ในแผนย ทธศาสตร ระยะยาว 20 ป พ.ศ.2561-2580 และกลย ทธ ระยะกลาง 4 ป พ.ศ.2561-2564. แนวทางการจ ดทำทบทวนแผนกลย ทธ ระยะกลาง 4 ป พ.ศ.2561-2564 ระด บสำน กว ชา. แบบรายงานผลประจำป งบประมาณ พ.ศ.2560. ประช มจ ดทำแผนย ทธศาสตร 20ป. ข อม ลในการประช มช แจงนโยบายการจ ดทำแผนปฏ บ ต การและงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณพ.ศ.2561. ประมวลภาพในร ปแบบด ว ท ศน ประช มแผนย ทธศาสตร 20 ป 12559. ว ด ท ศน 25 ป มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. โครงสร างการส งการและกำก บด แลหน วยงาน ประกาศ ณ ว นท 20 ม นาคม 2560.
  OTHER SITES
  SERVER
  Apache/2.4.7 (Ubuntu)
  POWERED BY
  PHP/5.5.9-1ubuntu4.20
  CONTENT-TYPE
  utf-8
  GOOGLE PREVIEW

  สวนแผนงานและยทธศาสตร สำนกงานอธการบด สวนแผนงานและยทธศาสตร สำนกงานอธการบด

  https://dpl2.wu.ac.th

  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

  TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

  0