dwarakamai.net dwarakamai.net

dwarakamai.net

దవరకమయ సయ పరమమదర

స్వాగతం, నమస్కారం. ద్వారకామాయి, శ్రీ సాయికి, సాయిభక్తులకి నివాసం. ఎంతో పుణ్యం ఉంటేకానీ యోగుల జీవితం అర్ధంచేసుకోలేమని, సాయి చరిత్రలో హేమాడ్పంతుగారు చెప్పారు. ఎప్పుడు చేసుకున్న పుణ్యమో, ఈనాడు మా భాగ్యమై, మా శ్రీనిలయమునే ద్వారకమాయిగా తీర్చిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయాలనే ఆలోచన, మా అమ్మ చాగంటి శ్రీ లక్ష్మికి వచ్చింది. మూడు దశాబ్దాల ఆవిడ ప్రార్ధనలలో ఆవిడ భగవంతుడిని అన్ని రూపాలలోనూ, అన్ని రూపాలని శ్రీసాయిలోనూ కొలిచి తరించింది, తరిస్తోంది. కుటుంబంలో అందరి క్షేమం కోరే పూజలు…

http://www.dwarakamai.net/

TRAFFIC RANK FOR DWARAKAMAI.NET

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

June

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Saturday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.4 out of 5 with 9 reviews
5 star
5
4 star
3
3 star
1
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of dwarakamai.net

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT DWARAKAMAI.NET

Vinay Chaganti

3-4-112/5, ●●●●●●●●●●● Dwarakamai

Hyder●●●●●llage

Hyd●●●bad , Andhra Pradesh, 500048

India

905●●●913
cv●●●●●●●●@gmail.com

View this contact

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

DOMAIN REGISTRATION INFORMATION

REGISTERED
2011 November 22
UPDATED
n/a
EXPIRATION
EXPIRED REGISTER THIS DOMAIN

BUY YOUR DOMAIN

Network Solutions®

DOMAIN AGE

 • 8

  YEARS

 • 11

  MONTHS

 • 1

  DAYS

NAME SERVERS

1
ns1.wordpress.com

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of dwarakamai.net Tablet Preview of dwarakamai.net Mobile Preview of dwarakamai.net
FAVICONS

  LOAD TIME

  14.5 seconds

  PAGE TITLE
  ద్వారకామాయి – సాయి ప్రేమమందిరం | dwarakamai.net contacts
  <META>
  DESCRIPTION
  స్వాగతం, నమస్కారం. ద్వారకామాయి, శ్రీ సాయికి, సాయిభక్తులకి నివాసం. ఎంతో పుణ్యం ఉంటేకానీ యోగుల జీవితం అర్ధంచేసుకోలేమని, సాయి చరిత్రలో హేమాడ్పంతుగారు చెప్పారు. ఎప్పుడు చేసుకున్న పుణ్యమో, ఈనాడు మా భాగ్యమై, మా శ్రీనిలయమునే ద్వారకమాయిగా తీర్చిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయాలనే ఆలోచన, మా అమ్మ చాగంటి శ్రీ లక్ష్మికి వచ్చింది. మూడు దశాబ్దాల ఆవిడ ప్రార్ధనలలో ఆవిడ భగవంతుడిని అన్ని రూపాలలోనూ, అన్ని రూపాలని శ్రీసాయిలోనూ కొలిచి తరించింది, తరిస్తోంది. కుటుంబంలో అందరి క్షేమం కోరే పూజలు…
  <META>
  KEYWORDS
  11 information
  12 comments
  13 feedback
  14 whois
  15 promotional code
  CONTENT
  Click to share on Reddit క త త వ డ ల త ర చ క ట ద . Click to share on LinkedIn క త త వ డ ల త ర చ క ట ద . వ క ఠ ఏక దశ , 2015-6. గ ర వ ర అల క ర 8 జనవర 2015 2. ప న దర శన ప ర ప త రస త. ద వ రకమ య వ శ ష ల త ల స క వ లన క ట ఇక కడ సబ స క ర బ చ స క గలర . 3-4-1125, ప ల ట న 34. ఫ న 040-2400 1166. శ ర గణపత స త త. శ ర స య ఆర ధన. ద శభక త గ త ల. శ ర స య న ధ స తవనమ జర. భ గ -స క ర త స బర ల. శ ర ర మ నవమ. దసర స బర ల. శ ర స య త మ అన భవ ల. దర బ ర ల . కల య ణ శ మ త 11 జనవర 2015. చ న న డ బ రస ల 10 ఫ బ రవర 2015.
  INTERNAL LINKS
  OTHER SITES
  SERVER
  nginx
  CONTENT-TYPE
  utf-8
  GOOGLE PREVIEW

  దవరకమయ సయ పరమమదర

  https://dwarakamai.net

  స్వాగతం, నమస్కారం. ద్వారకామాయి, శ్రీ సాయికి, సాయిభక్తులకి నివాసం. ఎంతో పుణ్యం ఉంటేకానీ యోగుల జీవితం అర్ధంచేసుకోలేమని, సాయి చరిత్రలో హేమాడ్పంతుగారు చెప్పారు. ఎప్పుడు చేసుకున్న పుణ్యమో, ఈనాడు మా భాగ్యమై, మా శ్రీనిలయమునే ద్వారకమాయిగా తీర్చిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయాలనే ఆలోచన, మా అమ్మ చాగంటి శ్రీ లక్ష్మికి వచ్చింది. మూడు దశాబ్దాల ఆవిడ ప్రార్ధనలలో ఆవిడ భగవంతుడిని అన్ని రూపాలలోనూ, అన్ని రూపాలని శ్రీసాయిలోనూ కొలిచి తరించింది, తరిస్తోంది. కుటుంబంలో అందరి క్షేమం కోరే పూజలు…

  TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

  0