edpex.itfd.rmutp.ac.th edpex.itfd.rmutp.ac.th

edpex.itfd.rmutp.ac.th

EdPex โครงการพฒนาคณภาพการศกษาสความเปนเลศ - คณะอตสาหกรรมสงทอและออกแบบแฟชน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร

การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ของคณะว ชาโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท 1. โครงการค ณภาพเพ อความเป นเล ศ. การประเม นองค กรตามเกณฑ EdPex. หมวดท 2 การวางแผนกลย ทธ. หมวดท 3 การม งเน นล กค า. หมวดท 4 การว ดว เคราะห และการจ ดการความร. หมวดท 5 การม งเน นผ ปฎ บ ต งาน. หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ. หมวดท 7 ผลล พธ. การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บพ เล ยงคณะว ชานำร อง โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท ๑ ๒๓-๒๔ ธ นวาคม ๒๕๕๓. 2018 EdPex โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ.

http://edpex.itfd.rmutp.ac.th/

TRAFFIC RANK FOR EDPEX.ITFD.RMUTP.AC.TH

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

August

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Thursday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.6 out of 5 with 14 reviews
5 star
4
4 star
5
3 star
3
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of edpex.itfd.rmutp.ac.th

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT EDPEX.ITFD.RMUTP.AC.TH

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of edpex.itfd.rmutp.ac.th Tablet Preview of edpex.itfd.rmutp.ac.th Mobile Preview of edpex.itfd.rmutp.ac.th
FAVICONS
 • edpex.itfd.rmutp.ac.th

  128x128

 • edpex.itfd.rmutp.ac.th

  64x64

 • edpex.itfd.rmutp.ac.th

  32x32

 • edpex.itfd.rmutp.ac.th

  16x16

LOAD TIME

1.2 seconds

PAGE TITLE
EdPex โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | edpex.itfd.rmutp.ac.th contacts
<META>
DESCRIPTION
การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ของคณะว ชาโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท 1. โครงการค ณภาพเพ อความเป นเล ศ. การประเม นองค กรตามเกณฑ EdPex. หมวดท 2 การวางแผนกลย ทธ. หมวดท 3 การม งเน นล กค า. หมวดท 4 การว ดว เคราะห และการจ ดการความร. หมวดท 5 การม งเน นผ ปฎ บ ต งาน. หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ. หมวดท 7 ผลล พธ. การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บพ เล ยงคณะว ชานำร อง โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท ๑ ๒๓-๒๔ ธ นวาคม ๒๕๕๓. 2018 EdPex โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ.
<META>
KEYWORDS
11 genuine
12 deals
13 traffic
14 information
15 comments
16 feedback
17 whois
18 promotional code
CONTENT
การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ของคณะว ชาโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท 1. โครงการค ณภาพเพ อความเป นเล ศ. การประเม นองค กรตามเกณฑ EdPex. หมวดท 2 การวางแผนกลย ทธ. หมวดท 3 การม งเน นล กค า. หมวดท 4 การว ดว เคราะห และการจ ดการความร. หมวดท 5 การม งเน นผ ปฎ บ ต งาน. หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ. หมวดท 7 ผลล พธ. การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บพ เล ยงคณะว ชานำร อง โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท ๑ ๒๓-๒๔ ธ นวาคม ๒๕๕๓. 2018 EdPex โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ.
INTERNAL LINKS
OTHER SITES
SERVER
Apache/2.4.18 (Ubuntu)
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

EdPex โครงการพฒนาคณภาพการศกษาสความเปนเลศ - คณะอตสาหกรรมสงทอและออกแบบแฟชน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร

https://edpex.itfd.rmutp.ac.th

การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ของคณะว ชาโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท 1. โครงการค ณภาพเพ อความเป นเล ศ. การประเม นองค กรตามเกณฑ EdPex. หมวดท 2 การวางแผนกลย ทธ. หมวดท 3 การม งเน นล กค า. หมวดท 4 การว ดว เคราะห และการจ ดการความร. หมวดท 5 การม งเน นผ ปฎ บ ต งาน. หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ. หมวดท 7 ผลล พธ. การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บพ เล ยงคณะว ชานำร อง โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งท ๑ ๒๓-๒๔ ธ นวาคม ๒๕๕๓. 2018 EdPex โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ.

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

8