jamali.info jamali.info

jamali.info

جمالی | فـرهـنگـشـهـر - حکومت و جامعه برشالوده فرهنگ ایران

در شاهنامه، این اندیشه بزرگ میآید که برترین آموزگار انسان، گردش روزگاراست. به عبارت دیگر، معرفتی را که هرانسانی خودش، در آزمایش مستقیم با دگرگونیهای گیتی می یابد، برترین ارزش را دارد و اورا از همه مراجع دانش و دین، بی نیاز میسازد. خردی که تابع ایمان است، مرغیست که بال اورا بریده اند، تا در قفس، با داشتن آب و دانه، بهشت را داشته باشد. ایمانی که تابع خرد شد، قفس تنگش را در آخر میشکند، ولی چون بالی ندارد که پرواز کند، از سر، بسراغ قفس دیگر میرود. سیمرغ ، خدای هخامنشیها. فرهنگ سیمرغی فرهنگ زنخدائی ایران.

http://www.jamali.info/

TRAFFIC RANK FOR JAMALI.INFO

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

December

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Wednesday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.5 out of 5 with 16 reviews
5 star
9
4 star
6
3 star
1
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of jamali.info

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT JAMALI.INFO

private

Gita Yegane Arani-May

Bun●●●g 7

Frank●●●●● Main , 60320

DE

49.●●●241
ve●●●●●●●●●@yahoo.com

View this contact

private

Gita Yegane Arani-May

Bun●●●g 7

Frank●●●●● Main , 60320

DE

49.●●●241
ve●●●●●●●●●@yahoo.com

View this contact

Host Europe GmbH

Hostmaster Domain-Registration

Welse●●●●●se 14

K●n , NRW, 51149

DE

49.1●●●●7838
49.1●●●●3233
su●●●●●@hosteurope.de

View this contact

Host Europe GmbH

Hostmaster Domain-Registration

Welse●●●●●se 14

K●n , NRW, 51149

DE

49.1●●●●7838
49.1●●●●3233
su●●●●●@hosteurope.de

View this contact

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

DOMAIN REGISTRATION INFORMATION

REGISTERED
2005 May 30
UPDATED
n/a
EXPIRATION
n/a

BUY YOUR DOMAIN

Network Solutions®

DOMAIN AGE

 • 14

  YEARS

 • 5

  MONTHS

 • 22

  DAYS

NAME SERVERS

1
b1.wpns.hosteurope.de

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview
FAVICONS
 • jamali.info

  256x256

 • jamali.info

  192x192

 • jamali.info

  160x160

 • jamali.info

  128x128

 • jamali.info

  64x64

 • jamali.info

  32x32

 • jamali.info

  16x16

LOAD TIME

0.9 seconds

PAGE TITLE
جمالی | فـرهـنگـشـهـر - حکومت و جامعه برشالوده فرهنگ ایران | jamali.info contacts
<META>
DESCRIPTION
در شاهنامه، این اندیشه بزرگ میآید که برترین آموزگار انسان، گردش روزگاراست. به عبارت دیگر، معرفتی را که هرانسانی خودش، در آزمایش مستقیم با دگرگونیهای گیتی می یابد، برترین ارزش را دارد و اورا از همه مراجع دانش و دین، بی نیاز میسازد. خردی که تابع ایمان است، مرغیست که بال اورا بریده اند، تا در قفس، با داشتن آب و دانه، بهشت را داشته باشد. ایمانی که تابع خرد شد، قفس تنگش را در آخر میشکند، ولی چون بالی ندارد که پرواز کند، از سر، بسراغ قفس دیگر میرود. سیمرغ ، خدای هخامنشیها. فرهنگ سیمرغی فرهنگ زنخدائی ایران.
<META>
KEYWORDS
11 information
12 comments
13 feedback
14 whois
15 promotional code
CONTENT
در شاهنامه، این اندیشه بزرگ میآید که برترین آموزگار انسان، گردش روزگاراست. به عبارت دیگر، معرفتی را که هرانسانی خودش، در آزمایش مستقیم با دگرگونیهای گیتی می یابد، برترین ارزش را دارد و اورا از همه مراجع دانش و دین، بی نیاز میسازد. خردی که تابع ایمان است، مرغیست که بال اورا بریده اند، تا در قفس، با داشتن آب و دانه، بهشت را داشته باشد. ایمانی که تابع خرد شد، قفس تنگش را در آخر میشکند، ولی چون بالی ندارد که پرواز کند، از سر، بسراغ قفس دیگر میرود. سیمرغ ، خدای هخامنشیها. فرهنگ سیمرغی فرهنگ زنخدائی ایران.
INTERNAL LINKS
LINKS TO WEBSITE
OTHER SITES
SERVER
Apache
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

جمالی | فـرهـنگـشـهـر - حکومت و جامعه برشالوده فرهنگ ایران

https://jamali.info

در شاهنامه، این اندیشه بزرگ میآید که برترین آموزگار انسان، گردش روزگاراست. به عبارت دیگر، معرفتی را که هرانسانی خودش، در آزمایش مستقیم با دگرگونیهای گیتی می یابد، برترین ارزش را دارد و اورا از همه مراجع دانش و دین، بی نیاز میسازد. خردی که تابع ایمان است، مرغیست که بال اورا بریده اند، تا در قفس، با داشتن آب و دانه، بهشت را داشته باشد. ایمانی که تابع خرد شد، قفس تنگش را در آخر میشکند، ولی چون بالی ندارد که پرواز کند، از سر، بسراغ قفس دیگر میرود. سیمرغ ، خدای هخامنشیها. فرهنگ سیمرغی فرهنگ زنخدائی ایران.

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

22