g6.debthai.net g6.debthai.net

g6.debthai.net

ขาวสารแจงโรงเรยน

Share    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘                                                           …read more

http://g6.debthai.net/

TRAFFIC RANK FOR G6.DEBTHAI.NET

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

February

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Tuesday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.3 out of 5 with 18 reviews
5 star
9
4 star
5
3 star
4
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of g6.debthai.net

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT G6.DEBTHAI.NET

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of g6.debthai.net Tablet Preview of g6.debthai.net Mobile Preview of g6.debthai.net
FAVICONS

  LOAD TIME

  5.4 seconds

  PAGE TITLE
  ข่าวสารแจ้งโรงเรียน | | g6.debthai.net contacts
  <META>
  DESCRIPTION
  Share &nbsp;&nbsp; เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &hellip;read more
  <META>
  KEYWORDS
  11 โหลดเอกสาร
  12 ประกอบการอบรม 2
  13 โหลด
  14 ประกาศ สกสค
  15 รายละเอ ยดกำหนดการ
  16 ไฟล ms word
  17 coupons
  18 reviews
  19 scam
  20 fraud
  CONTENT
  ข าพระพ ทธเจ า คณะผ บร หาร คร และเจ าหน าท กล มโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา กล มท ๖. ต ดตามข าวสารต างๆ ได อ กหน งช องทางท Facebook สำน กงานกล ม ปส.๖. หน งส อรายละเอ ยดและกำหนดการอบรม. แบบตอบร บเข าอบรม ไฟล Word. ใบสม คร ป.บ ณฑ ต. โครงการพ ฒนาผ ประกอบว ชาช พคร ฯ มสธ. รายช อผ ได ร บการค ดเล อกเข าศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร 2558. เอกสารช ดแนวทางการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา. เล ม ๑ แนวทางการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา. เล ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา.
  KEYWORDS ON
  PAGE
  โหลดเอกสารและรายละเอ ยด, ตารางกำหนดการอบรม, จำนวนผ เข าอบรม, โหลดแบบตอบร บเข าอบรม, หน งส อและกำหนดการอบรม, ด วนมาก, ด วน…, รายงานการประช ม, โหลดแบบฟอร มได ท, โหลดเอกสารประกอบการอบรม 1, โหลดเอกสาร, ประกอบการอบรม 2, โหลด, ประกาศ สกสค, รายละเอ ยดกำหนดการ, ไฟล ms word
  INTERNAL LINKS
  LINKS TO WEBSITE
  OTHER SITES
  SERVER
  Apache/2
  POWERED BY
  PHP/5.2.11
  CONTENT-TYPE
  utf-8
  GOOGLE PREVIEW

  ขาวสารแจงโรงเรยน

  https://g6.debthai.net

  Share &nbsp;&nbsp; เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &hellip;read more

  TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

  0