mail.snru.ac.th mail.snru.ac.th

mail.snru.ac.th

บรการอเมลสำหรบนสตและบคลากร มหาวทยาลยราชภฏสกลนคร

รห สผ าน (Password) เป นเพ ยงรห สต งต นเท าน น หล งจากลงช อเข าใช งานระบบในคร งแรกแล วแนะนำให ผ ใช งานเปล ยนรห สผ านท นท. หากพบป ญหาในการใช งานอ เมล ต ดต อได ท ค ณจย ตย พ ลเพ ม หมายเลขภายใน ( IP-PHONE ) 226 หร อเบอร โทรศ พท ภายนอก 042-970046 ต อ 13 หร อแจ งป ญหาออนไลน Email:promaster@snru.ac.th. ระบบอ เมล สำหร บบ คลากร. คำแนะนำในการใช งานอ เมล ระบบใหม. บ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สามารถเข าใช งานระบบได โดยการลงช อเข าใช งานท หน าเว บไซต http:/ mail.snru.ac.th. อ เมล ระบบเด ม@snru.ac.th.

http://mail.snru.ac.th/

TRAFFIC RANK FOR MAIL.SNRU.AC.TH

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

November

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Saturday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.4 out of 5 with 13 reviews
5 star
8
4 star
4
3 star
0
2 star
0
1 star
1

Hey there! Start your review of mail.snru.ac.th

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT MAIL.SNRU.AC.TH

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of mail.snru.ac.th Tablet Preview of mail.snru.ac.th Mobile Preview of mail.snru.ac.th
FAVICONS

  LOAD TIME

  1.7 seconds

  PAGE TITLE
  บริการอีเมล์สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | mail.snru.ac.th contacts
  <META>
  DESCRIPTION
  รห สผ าน (Password) เป นเพ ยงรห สต งต นเท าน น หล งจากลงช อเข าใช งานระบบในคร งแรกแล วแนะนำให ผ ใช งานเปล ยนรห สผ านท นท. หากพบป ญหาในการใช งานอ เมล ต ดต อได ท ค ณจย ตย พ ลเพ ม หมายเลขภายใน ( IP-PHONE ) 226 หร อเบอร โทรศ พท ภายนอก 042-970046 ต อ 13 หร อแจ งป ญหาออนไลน Email:promaster@snru.ac.th. ระบบอ เมล สำหร บบ คลากร. คำแนะนำในการใช งานอ เมล ระบบใหม. บ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สามารถเข าใช งานระบบได โดยการลงช อเข าใช งานท หน าเว บไซต http:/ mail.snru.ac.th. อ เมล ระบบเด ม@snru.ac.th.
  <META>
  KEYWORDS
  11 deals
  12 traffic
  13 information
  14 comments
  15 feedback
  16 whois
  17 promotional code
  CONTENT
  รห สผ าน Password เป นเพ ยงรห สต งต นเท าน น หล งจากลงช อเข าใช งานระบบในคร งแรกแล วแนะนำให ผ ใช งานเปล ยนรห สผ านท นท. หากพบป ญหาในการใช งานอ เมล ต ดต อได ท ค ณจย ตย พ ลเพ ม หมายเลขภายใน IP-PHONE 226 หร อเบอร โทรศ พท ภายนอก 042-970046 ต อ 13 หร อแจ งป ญหาออนไลน Emailpromastersnru.ac.th. ระบบอ เมล สำหร บบ คลากร. คำแนะนำในการใช งานอ เมล ระบบใหม. บ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สามารถเข าใช งานระบบได โดยการลงช อเข าใช งานท หน าเว บไซต http mail.snru.ac.th. อ เมล ระบบเด มsnru.ac.th.
  LINKS TO WEBSITE
  OTHER SITES
  SERVER
  nginx/1.4.6 (Ubuntu)
  CONTENT-TYPE
  utf-8
  GOOGLE PREVIEW

  บรการอเมลสำหรบนสตและบคลากร มหาวทยาลยราชภฏสกลนคร

  https://mail.snru.ac.th

  รห สผ าน (Password) เป นเพ ยงรห สต งต นเท าน น หล งจากลงช อเข าใช งานระบบในคร งแรกแล วแนะนำให ผ ใช งานเปล ยนรห สผ านท นท. หากพบป ญหาในการใช งานอ เมล ต ดต อได ท ค ณจย ตย พ ลเพ ม หมายเลขภายใน ( IP-PHONE ) 226 หร อเบอร โทรศ พท ภายนอก 042-970046 ต อ 13 หร อแจ งป ญหาออนไลน Email:promaster@snru.ac.th. ระบบอ เมล สำหร บบ คลากร. คำแนะนำในการใช งานอ เมล ระบบใหม. บ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สามารถเข าใช งานระบบได โดยการลงช อเข าใช งานท หน าเว บไซต http:/ mail.snru.ac.th. อ เมล ระบบเด ม@snru.ac.th.

  TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

  0